Товариство з обмеженою відповідальністю
"Рівненський навчально-методичний центр"

Організовує та проводить навчання і перевірку знань працівників підприємств з питань охорони праці за програмами:

 • Загальні питання по охороні праці
 • Електробезпека (отримання групи по електробезпеці II-V)
 • Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
 • Правила охорони праці на автомобільному транспорті
 • Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
 • Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
 • Правила безпеки систем газопостачання
 • Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
 • Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
 • Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів
 • Типова інструкція з огранізації безпечного ведення газонебезпечних робіт
 • Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості
 • Правила охорони праці в деревообробній промисловості
 • Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів
 • Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом
 • Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
 • Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009)
 • Інші НПАОП
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
 • Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж
 • Надає методичну допомогу по забезпеченню спеціалізованою літературою та документацією з охорони праці (Правила, журнали, бланки посвідчень, знаки безпеки тощо).