Товариство з обмеженою відповідальністю
“Рівненський навчально-методичний центр”

Організовує та проводить навчання і перевірку знань працівників підприємств з питань охорони праці та технології робіт

 • Загальні питання по охороні праці
 • Електробезпека (отримання групи по електробезпеці II-V)
 • Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
 • Правила охорони праці на автомобільному транспорті
 • Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
 • Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
 • Правила безпеки систем газопостачання
 • Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
 • Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
 • Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів
 • Типова інструкція з огранізації безпечного ведення газонебезпечних робіт
 • Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості
 • Правила охорони праці в деревообробній промисловості
 • Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів
 • Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом
 • Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
 • Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009)
 • Інші НПАОП
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
 • Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж


Надає методичну допомогу по забезпеченню спеціалізованою літературою та документацією з охорони праці (Правила, журнали, бланки посвідчень, знаки безпеки тощо)

 • Правила, норми, інструкції в асортименті
 • Таблички, знаки безпеки (пластик, самоклеючі) під замовлення
 • Плакати та стенди під замовлення
 • Картка обліку спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ
 • Наряд-допуск для виконання робіт на висоті
 • Наряд-допуск до роботи в електроустановках
 • Наряд-допуск на виконання газонебезпечних робіт у газовому господарстві
 • Наряд-допуск на виконання робіт з підвищеною небезпекою
 • Наряд-допуск на виконання тимчасових вогневих робіт
 • Припис служби охорони праці
 • Протокол перевірки знань по охороні праці
 • Посвідчення з електробезпеки картон/ тверда палітурка
 • Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці картон/тверда палітурка
 • Журнал за зразком замовника
 • Журнал реєстрації вступного інструктажу
 • Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
 • Журнал реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту пожежної безпеки та дій в надзвичайних ситуаціях
 • Журнал перевірки знань на 2-5 групу з електробезпеки
 • Журнал протоколів перевірки знань з питань охорони праці
 • Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь)) на виробництві
 • Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру
 • Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами
 • Журнал технічних обслуговувань та ремонтів обладнання
 • Журнал оглядів та ТО навантажувачів
 • Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві
 • Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві
 • Журнал оперативного контролю за станом охорони праці
 • Журнал теоретичного навчання
 • Журнал видачі приписів керівникам структурних підрозділів
 • Журнал проведення протиаварійних та протипожежних тренувань
 • Журнал реєстрації вхідних документів
 • Журнал реєстрації вихідних документів
 • Журнал реєстрації посвідчень про відрядження
 • Журнал реєстрації наказів
 • Журнал видачі змінних нарядів
 • Журнал вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування
 • Журнал арматурних робіт
 • Журнал авторського нагляду за будівництвом
 • Журнал бетонних робіт
 • Журнал виконання антикорозійних робіт
 • Журнал виконання сумісних будівельно-монтажних робіт
 • Журнал робіт з монтажу будівельних конструкцій
 • Журнал виконання зварювальних робіт
 • Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями (на висоті)
 • Журнал огляду самопідіймальної колиски
 • Журнал приймання та огляду риштувань та помосту
 • Журнал технічного нагляду за будівництвом
 • Загальний журнал робіт
 • Технічний журнал з експлуатації будівлі (споруди)
 • Журнал обліку робіт за нарядами
 • Журнал обліку робіт за розпорядженнями
 • Журнал обліку робіт з підвищеною небезпекою, що виконуються без наряду-допуску
 • Журнал реєстрації нарядів-допусків
 • Журнал реєстрації наряд-допусків на проведення газонебезпечних робіт
 • Журнал обліку вогнегасників
 • Журнал обліку засобів пожежогасіння
 • Журнал обліку балонів із стисненими і зрідженими газами
 • Журнал обліку стаціонарних джерел забруднення і їх характеристик ПОД-1
 • Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря ПОД-2
 • Журнал обліку роботи газоочисних і пиловловлюючих установок ПОД-3
 • Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнаннями ПОД-11
 • Журнал водоспоживання (водовідведення) побічними методами ПОД-12
 • Журнал обліку якості стічних вод, що скидаються ПОД-13
 • Журнал обліку відходів, пакувальних матеріалів, тари
 • Журнал випробувань абразивного та ельборового інструменту
 • Журнал обліку роботи компресора
 • Журнал огляду та випробування рукавів для газового зварювання та різання
 • Журнал огляду та випробувань газозварювальної та газорізальної апаратури
 • Журнал газонебезпечних робіт ,що виконуються без наряду-допуску
 • Журнал перевірки технічного стану автотранспортного засобу
 • Журнал реєстрації перевірок
 • Журнал обліку порушень водіями правил дорожнього руху і дорожньо-транспортних пригод
 • Журнал обліку в/п обладнання
 • Журнал обліку реєстрації то оглядів посудин під тиском
 • Журнал вступного інструктажу з безпеки руху
 • Журнал реєстрації інструктажів з безпеки руху
 • Журнал обліку виїзду та заїзду автомобілів в гараж
 • Журнал руху подорожніх листів
 • Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв
 • Журнал прийому-передачі змін
 • Журнал реєстрації операцій перевірки технічного стану КТЗ контрольно-пропускним пунктом
 • Журнал реєстрації відвідувачів об’єкту
 • Вахтовий журнал машиніста крана ( 48 ст.,80 ст.)
 • Журнал огляду електроустановок
 • Журнал обліку електрообладнання
 • Журнал технічного обслуговування та нагляду за виробничим обладнанням
 • Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв
 • Журнал огляду допоміжних вантажозахоплювальних пристроїв і тари
 • Журнал періодичного огляду вантажопідйомного механізму
 • Журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари
 • Журнал технічних обслуговувань і ремонтів вантажопідіймальних кранів
 • Журнал перевірки знань на І групу з електробезпеки
 • Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників
 • Журнал випробувань засобів захисту з діелектричної гуми
 • Журнал періодичних оглядів заземлюючих пристроїв і системи занулення
 • Журнал обліку і зберігання засобів захисту
 • Журнал заявок на виведення обладнання в ремонт
 • Журнал огляду та перевірки контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
 • Журнал проведення протиаварійних та протипожежних тренувань в електроустановках
 • Оперативний журнал
 • Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями (в електроустановках)
 • Журнал обліку дефектів та неполадок на електроустановках
 • Кабельний журнал
 • Експлуатаційний журнал котельні
 • Журнал по водопідготовці в котельнях
 • Журнал ремонтів і оглядів котла
 • Змінний журнал котельної (газ/тверде паливо)
 • Журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання та електромереж
 • Журнали профілактичних оглядів дихальних клапанів АЗС
 • Журнал перевірки технологічного обладнання на герметичність
 • Журнал обліку нарядів-допусків на виконання будівельних робіт з підвищеною небезпекою
 • Журнал виконання геодезичних робіт та геодезичного контролю на будівельному майданчику
 • Журнал обліку технічного обслуговування зварювального обладнання

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ

Знак “Обережно! Слизько”
200х200 мм
Знак «Обережно! Працює кран»
200х200 мм
Знак «Обережно! Лазерне випромінювання»
200х200 мм
Знак “Увага. Небезпека (інші небезпеки)”
200х200 мм
Знак Обережно ! Електрична напруга
Розміри: – 150х150 мм
Знак “Обережно. Малопомітна перешкода”
200х200 мм
Знак “Обережно, можливе травмування рук”
200х200 см
Знак “Небезпечно. Можливе падіння вантажу”
200х200 мм
Знак “ЩО”
200х200 мм
Знак “Обережно зварювальні роботи”
150х300 мм
Знак “Висока напруга, небезпечно для життя”
150х300 мм
1.Знак “ЩС 380В”
200х150 мм
2.Знак “ЩС 220В”
200х150 мм

ЗНАКИ ЗАБОРОНИ

Знак “Доступ стороннім заборонено”
200х200 мм
Знак “Прохід заборонено”
200х200 мм
Знак “Стояти під вантажем заборонено”
200х200 мм
Знак “Заборонено відкрите полум’я”
200х200 мм
Наклейка Позначення напруги 220 В,
380 В А4, 108 шт., 25х10 мм
Наклейка Позначення напруги 380 В
60х25 мм
Наклейка Позначення напруги 220 В
60х25 мм
Знак наклейка “220 напруга струму”
20х50 мм
Знак наклейка “380 напруга струму”
20х50 мм
Знак “Під напругою небезпечно для життя”
150х300 мм
Знак “Стій напруга”
150х300 мм
Знак “Не відкривати працюють люди”
150х300 мм
Знак “Не вмикати працюють люди”
150х300 мм
Знак “Робота під напругою повторно не вмикати”
150х300 мм
Знак “Кабель під напругою”
150х300 мм
Знак «Курити заборонено»
150х300 мм

ЗОБОВ’ЯЗУВАЛЬНІ ЗНАКИ

Знак Працювати в касці!
d-200 мм
Знак “Працювати у засобах захисту органів дихання”
d-200 мм
Знак “Працювати у захисному одязі”
d-200 мм
Знак “Працювати у захисному щитку”
d-200 мм
Знак “Працювати у захисних окулярах”
d-200 мм
Знак “Працювати в захисних рукавицях”
d-200 мм
Знак “Працювати у захисному взутті”
d-200 мм

ЗНАКИ ПОЖЕЖНОГО СПОВІЩЕННЯ

Знак «Вогнегасник»
150х150 мм
Знак “Відповідальний за пожежну безпеку”
150х300 мм
Знак «При пожежі дзвонити 101»
150х80 мм

ЗНАКИ УМОВ БЕЗПЕКИ

Знак “Стрілка напряму на шляхах евакуації”
100х100 мм
Знак “Вихід”
200х50 мм
Знак “Напрямок до евакуаційного виходу сходами вниз”
20х20 см


Проводить психофізіологічну експертизу працівників

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

Види робіт Психофізіологічні показники для професійного добору
1. Усі види підземних робіт
 1. Сенсомоторні реакції
 2. Увага
 3. Пам’ять зорова та слухова
 4. Емоційна стійкість та почуття тривоги
 5. Стійкість до впливу стресів
 6. Орієнтація у замкнутому просторі
 7. Недбалість
 8. Реакція на об’єкт, який рухається
2. Робота в кесонах, барокамерах, замкнутих просторах
 1. Сенсомоторні реакції
 2. Увага
 3. Емоційна стійкість та почуття тривоги
 4. Швидкість переключення уваги
 5. Орієнтація у замкнутому просторі
 6. Втома
 7. Здатність до адаптації
3. Водолазні роботи
 1. Сенсомоторні реакції
 2. Увага
 3. Реакція на об’єкт, який рухається
 4. Швидкість переключення уваги
 5. Пам’ять зорова та слухова
 6. Емоційна стійкість та почуття тривоги
 7. Орієнтація у замкнутому просторі
 8. Втома
4. Роботи на висоті, верхолазні роботи, роботи пов’язані з підйомом на висоту
 1. Сенсомоторні реакції
 2. Увага
 3. Пам’ять зорова та слухова
 4. Емоційна стійкість та почуття тривоги
 5. Стійкість до впливу стресів
 6. Орієнтація у просторі
 7. Здатність до адаптації
 8. Втома
5. Роботи по обслуговуванню діючої електроустановки напругою до і вище 1000 В та виконання в них оперативних переключень, налагоджувальних, монтажних робіт та високовольтних випробувань, роботи під напругою в електроустановках до і вище 1000 В,роботи пов’язані з діючим енергетичним обладнанням
 1. Сенсомоторні реакції
 2. Увага
 3. Швидкість переключення уваги
 4. Пам’ять зорова та слухова
 5. Емоційна стійкість та почуття тривоги
 6. Втома
 7. Недбалість
6. Роботи, пов’язані іззастосуванням вибухових матеріалів, роботи у вибухо- та вогненебезпечних виробництвах
 1. Сенсомоторні реакції
 2. Увага
 3. Швидкість переключення уваги
 4. Пам’ять зорова та слухова
 5. Емоційна стійкість та почуття тривоги
 6. Втома
 7. Недбалість
7. Роботи, виконання яких передбачає носіння вогнепальної зброї
 1. Сенсомоторні реакції
 2. Реакція на об’єкт, який рухається
 3. Увага
 4. Швидкість переключення уваги
 5. Емоційна стійкість та почуття тривоги
 6. Агресивність
 7. Втома
8. Аварійно-рятувальні роботи та роботи по гасінню пожеж
 1. Сенсомоторні реакції
 2. Реакція на об’єкт, який рухається
 3. Увага
 4. Швидкість переключення уваги
 5. Емоційна стійкість та почуття тривоги
 6. Стійкість до впливу стресів
 7. Оріентація у просторі
 8. Втома
 9. Здатність приймати рішення та дії в екстремальних умовах
9. Роботи, пов’язані з управлінням наземним, підземним, повітряним та водним транспортом
 1. Сенсомоторні реакції
 2. Реакція на об’єкт, який рухається
 3. Увага
 4. Швидкість переключення уваги
 5. Пам’ять зорова та слухова
 6. Емоційна стійкість та почуття тривоги
 7. Стійкість до впливу стресів
 8. Орієнтація у просторі
 9. Втома
 10. Здатність приймати рішення та дії в екстремальних умовах
 11. Стійкість до монотонії
10. Роботи, пов’язані знервово-емоційним напруженням (авіадиспетчери, диспетчери по управлінню рухом залізничного транспорту, оператори енергетичних систем)
 1. Сенсомоторні реакції
 2. Увага
 3. Швидкість переключення уваги
 4. Пам’ять зорова та слухова
 5. Стійкість до впливу стресів
 6. Втома
 7. Здатність приймати рішення та дії в екстремальних умовах
11. Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних нафтонасосних та газорегуляторних станцій, лінійних систем магістральних нафто- і газопроводів
 1. Сенсомоторні реакції
 2. Увага
 3. Пам’ять зорова та слухова
 4. Втома
 5. Здатність приймати рішення та дії в екстремальних умовах
 6. Недбалість
12. Роботи, пов’язані з бурінням, видобутком та переробкою нафти, газу, конденсату та підготовкою їх до транспортування та зберігання
 1. Сенсомоторні реакції
 2. Увага
 3. Втома
 4. Стійкість до впливу стресів
 5. Здатність приймати рішення та дії в екстремальних умовах
13. Роботи, які безпосередньо пов’язані з виробництвом чорних та кольорових металів
 1. Сенсомоторні реакції
 2. Увага
 3. Стійкість до впливу стресів
 4. Пам’ять зорова та слухова
 5. Емоційна стійкість
 6. Орієнтація у просторі
 7. Стійкість до монотонії
 8. Урівноваженість нервових процесів